2012 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 152,9 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 338,2 milyon TL oldu.