2013 yılı dokuz aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı

Şirketimizin 01.01.2013-30.09.2013 ara hesap dönemine ait konsolide mali tabloları açıklandı. Mali tablolara, Dipnotlara ve Faaliyet Raporuna Web sayfamızın Yatırımcı İlişkileri bölümünün ilgili alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.