2013 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 170,5 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 358,4 milyon TL oldu.