2014 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 175,90 milyon TL, dönem karı 21,57 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 376,83 milyon TL oldu.