2015 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 156,32 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 375,71 milyon TL oldu.