2018 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 214,16 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 368,14 milyon TL oldu