2019 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 236,56 milyon TL, ana ortaklık dönem karı 1,36 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 387,71 milyon TL oldu.