Yönetim Kurulu Komiteleri

Komiteler, iki üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Nazmi Örs (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Orhan Tanışman (Profesyonel Yönetici)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ümit Fırat (Profesyonel Yönetici)

Denetim Komitesi iki üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Denetim Komitesi Başkanı Hüsnü Kurtiş (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Denetim Komitesi Üyesi İsmail Cengiz (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı İsmail Cengiz (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Hüsnü Kurtiş (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)