2016 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 153,85 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 367,99 milyon TL oldu