Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı’nın ayrı olduğu 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda, 3’ü bağımsız üye olmak üzere toplam 5 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyelerimiz; Prof. Dr. Resul İzmirli, Necmi Özer ve Mustafa Tansu, İhlas Yayın Holding A.Ş. veya iştiraki veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında son beş yıl içinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan veya dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğunu ve son beş yıl içinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını beyan etmişlerdir.