Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

• Her türlü görsel ve yazılı medya araçlarında güvenilir ve tercih edilir olmak.

• İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,

• Tüm dünyaya en hızlı, en etkin içeriği (haber, eğlence, bilgi) sağlamak,

• Yayın ilkelerimiz doğrultusunda tarafsız ve doğru yayıncılık yapmak.

 

Misyonumuz

• Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,

• Zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak.