Yönetim Kurulu Komiteleri

Kurumsal Yönetim Komitesi, üç üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Mustafa Tansu (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Bülent Gençay (Profesyonel Yönetici)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ümit Fırat (Profesyonel Yönetici)

Denetim Komitesi iki üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Denetim Komitesi Başkanı Resul İzmirli (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Denetim Komitesi Üyesi Necmi Özer (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşmaktadır.

Komite üyelerinin dağılımı ve nitelikleri ise şu şekildedir;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Necmi Özer (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Resul İzmirli (Profesyonel Yönetici, Bağımsız Üye)