İçerden Öğrenen İşlemleri

* İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve %5’den fazla paya sahip hissedarların, sermaye piyasası araçları üzerinde son bir yıl içinde yaptıkları gerek Holding Hisseleri, gerekse halka açık diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarımızdaki alım satım bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu açıklanan işlemler dışında, herhangi bir alım satım işlemi bulunmamaktadır.