İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Vizyonu ve Politikaları

 

İNSAN KAYNAKLARI VİZYONU

Dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışlarının benimsendiği, sektöründe nitelikli işgücü tarafından en çok tercih edilen ve herkesin üyesi olmaktan gurur duyduğu, örnek bir şirket olabilmektir.

İNSAN KAYNAKLARI MİSYONU

İnsanları geliştirip mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayarak topluma katkı sağlamak ve kurumsal bağlılık ile performansı yüksek olan çalışanlara sahip olmak Türkiye ve Dünyadaki rekabet gücümüzü artıracaktır. Bu sebeple insanların huzurla çalışarak en yüksek verimliliğe ulaşması için adil ve şeffaf çalışma sistemleri ve ortamları oluşturmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ ESASLARI

İnsan Kaynakları politikasının amacı, çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmalarını sağlayarak İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmada uyulacak temel esasları şunlardır;

1-İşin özelliğine uygun nitelik ve yetenekte personel çalıştırılabilmesi için aday temini, sınav ve oryantasyon sistemleri geliştirmek ve uygulamak,

2-Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak

3-Şirket personelinin verim ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,

4-Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kendini geliştirme ve kariyer yapma imkanı sağlamak,

5-Genel Müdür bilgisi dahilinde çok özel pozisyonlar hariç Üst Düzey Yöneticilerin (Müdür, GMY üzeri) Kurum bünyesinden yetiştirilmesi

6-Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak

7-Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,

8-Tüm yöneticileriyle birlikte personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı oluşturmak ve iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,

9-Tüm personelde dil, din, ırk, cinsiyet ve bedensel yapı ayırt edilmeden kurumdaşlık bilincinin geliştirilmesini sağlamak,

10-Bütçe imkanları ölçüsünde personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan, bütün personeli dengeli bir şekilde faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek.

Çalışanlarımızın her türlü problem, öneri ve beklentilerinin dinlenmesi ve problemlere imkanlar dahilinde çözüm üretilmesi işi insan kaynakları birimi tarafından yürütülmektedir. Birim içinde bir kişi bu konuda görevlendirilmiştir. Görevlendirilen arkadaşımız Bilal Mehmet Üçışık’dır. Ayrıca insankaynaklari@ihlasyayinholding.com.tr adresi açılmış ve buraya gelen tüm problem ve öneriler değerlendirilmekte olup ilgililere mutlaka geri dönüş yapılmaktadır. Uygulama yeni başladığından bu konu ile ilgili bir prosedür yazılması süreci devam etmektedir.

Ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikayet alınmamıştır. Bu konuda şirketimizdeki uygulamalar gayet açık ve şeffaftır. Kimse dini, dili, ırkı ve cinsiyeti dolayısı ile dışlanmamaktadır. Bu konu İK politikamızın esaslarındandır.

Çalışanlarımızın İş tanımları, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve iş değerlemesi ile adil bir ücret sistemi kurmak için İş analizi çalışmaları departmanımız tarafından başlatılmıştır. İş analizi tamamlandıktan sonra hedef ve yetkinlik bazlı Performans değerlendirme  sistemi kurulacaktır. Ayrıca kurulacak olan performans değerlendirme sistemi ile ilgili genel esaslar İK yönetmeliğinde genel hatları ile yer almaktadır. Sistem tam kurgulandıktan sonra Performans değerlendirme el kitabı oluşturulacak, çalışan ve yöneticilere gerekli eğitimler verildikten sonra uygulamaya konulacaktır. İş analizi ve ücret değerlemeleri önümüzdeki yıllar içerisinde uygulamaya konulması hedeflenmektedir.

Kariyer
İş başvurularınız için;

1- İhlas Holding A.Ş.
İnsan Kaynaklari Müdürlüğü
Merkez Mah. 29 Ekim Caddesi
İhlas Plaza No:11 B/21
34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
adresine şahsen veya

2- (212) 454 21 75 numaralı faksa özgeçmişinizi göndererek başvurabilirsiniz.

3- www.secretcv.com/ihlas/ üzerinden online olarak başvurabilirsiniz.

Her üç halde de müracaatınız değerlendirilmeye alınacak ve başvurunuz gizli tutulacaktır.