2017 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 173,06 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 354,25 milyon TL oldu