2020 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 252,46 milyon TL, ana ortaklık dönem karı 6,44 milyon TL, toplam aktif büyüklüğü ise 635,46 milyon TL oldu.