2021 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 332.872.831 TL, ana ortaklık dönem karı 31.866.935 TL, toplam aktif büyüklüğü ise 1.379.796.168 TL oldu.