2022 yılı oniki aylık konsolide mali tablolarımız açıklandı.

Açıklanan mali tablolara göre İhlas Yayın Holding’in konsolide satış geliri 733.222.564 TL,  dönem karı 92.864.057 TL, toplam aktif büyüklüğü ise 1.832.215.015 TL oldu.